• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

El treball de l'analista. Llibre ja disponible!

Fecha:
setembre 2018
Tipo de actividad:

Recopilació de les ponències debatudes en les IX Jornades d'Intercanvi en Psicoanàlisi (2016)

Les IX Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi, realitzades els dies 18 i 19 de novembre del 2016, es van dedicar a El treball de l’analista. Diàlegs sobre tècnica psicoanalítica, per dirigir la mirada cap a allò que avui es fa en clínica. La present obra reuneix quasi tots els treballs presentats i debatuts aquells dies. Estan orientats a profunditzar en les bases teòriques del treball psicoanalític, en les exigències que es deriven dels tipus de pacients que realitzen les consultes, i en les repercussions dels canvis socials i tecnològics. Des de la creativitat de l’analista i el compromís amb el patiment del pacient, s’aporten variacions tècniques i alteracions de l’emmarcament clàssic, valorant de quina manera es manté allò essencial de la clínica psicoanalítica. En temps en què el discurs oficial tendeix a la simplificació que fixa protocols d’actuació des d’una pretesa «evidència científica», i en què la indústria farmacèutica defineix noves patologies per oferir a continuació nous fàrmacs com la panacea per acabar amb tot patiment psíquic, la psicoanàlisi segueix reivindicant l’existència de l’inconscient i el lloc de la paraula com a eina imprescindible per accedir-hi. El diàleg psicoanalític obre a significacions noves i mobilitza afectes, afavoreix la repetició en la transferència i la possibilitat de l’elaboració; també contribueix a atorgar representació a allò que batega amorf i silent. Cada racó del camí en l’esdevenir d’un procés psicoanalític ens pot deparar un descobriment inesperat, perquè la veritat sobre el subjecte, les seves circumstàncies i la seva història, mai es revela totalment. La vocació del psicoanalista el convoca constantment a una doble investigació. Lluny de la tan apreciada «objectivitat» d’aquelles ciències el propòsit de les quals és el reconeixement d’un fenomen suposadament aliè a l’investigador, el seu objecte d’estudi s’implica tant en el coneixement de les modalitats d’estructuració i de funcionament psíquic del subjecte com en l’aventura personal del descobriment d’ells mateixos. Requisit bàsic per poder posar a disposició de l’altre la seva ment, la seva imaginació i el seu afecte.

Comprar a Amazon