• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

El trabajo del analista. Diálogos sobre técnica psicoanalítica.

13 abril 2018

Recopilació de les ponències debatudes en les IX Jornades d'Intercanvi en Psicoanàlisi (2016)

Les IX Jornades d’Intercanvi en Psicoanàlisi, realitzades els dies 18 i 19 de novembre del 2016, es van dedicar a El treball de l'analista. Diàlegs sobre tècnica psicoanalítica, per dirigir la mirada cap a allò que avui es fa en clínica. La present obra reuneix quasi tots els treballs presentats i debatuts aquells dies. Estan orientats a profunditzar en les bases teòriques del treball psicoanalític, en les exigències que es deriven dels tipus de pacients que realitzen les consultes, i en les repercussions dels canvis socials i tecnològics. Des de la creativitat de l’analista i el compromís amb el patiment del pacient, s’aporten variacions tècniques i alteracions de l’emmarcament clàssic, valorant de quina manera es manté allò essencial de la clínica psicoanalítica. En temps en què el discurs oficial tendeix a la simplificació que fixa protocols d’actuació des d’una pretesa «evidència científica», i en què la indústria farmacèutica defineix noves patologies per oferir a continuació nous fàrmacs com la panacea per acabar amb tot patiment psíquic, la psicoanàlisi segueix reivindicant l’existència de l’inconscient i el lloc de la paraula com a eina imprescindible per accedir-hi. El diàleg psicoanalític obre a significacions noves i mobilitza afectes, afavoreix la repetició en la transferència i la possibilitat de l’elaboració; també contribueix a atorgar representació a allò que batega amorf i silent. Cada racó del camí en l’esdevenir d’un procés psicoanalític ens pot deparar un descobriment inesperat, perquè la veritat sobre el subjecte, les seves circumstàncies i la seva història, mai es revela totalment. La vocació del psicoanalista el convoca constantment a una doble investigació. Lluny de la tan apreciada «objectivitat» d’aquelles ciències el propòsit de les quals és el reconeixement d’un fenomen suposadament aliè a l’investigador, el seu objecte d’estudi s’implica tant en el coneixement de les modalitats d’estructuració i de funcionament psíquic del subjecte com en l’aventura personal del descobriment d’ells mateixos. Requisit bàsic per poder posar a disposició de l’altre la seva ment, la seva imaginació i el seu afecte.

Comprar a Amazon