• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Idiomas

Els orígens del pensament i la seva relació amb la funció materna. Els vincles i les emocions des de la perspectiva de Bion

Els orígens del pensament i la seva relació amb la funció materna. Els vincles i les emocions des de la perspectiva de Bion


Els trastorns del pensament no es limiten a la patologia sinó que es poden reconèixer en la manera de funcionar de les persones en diferents moments de la seva vida.

Bion va comprendre que pensar és quelcom que ha de ser après i desenvolupat.

En aquest curs tractarem les idees fonamentals de Bion en relació a la construcció i funcionament de la ment, la importància de l’observació i el principi bionià de “sense memòria i sense desig”.

 

Los orígenes del pensamiento y su relación con la función materna. Los vínculos y las emociones desde la perspectiva de Bion

Los orígenes del pensamiento y su relación con la función materna. Los vínculos y las emociones desde la perspectiva de Bion


Los trastornos del pensamiento no se limitan a la patología sino que se pueden reconocer en la manera de funcionar de las personas en distintos momentos de su vida.

Bion comprendió que el pensar es algo que tiene que ser aprendido y desarrollado.

En este curso abordaremos las ideas fundamentales de Bion en relación a la construcción y funcionamiento de la mente, la importancia de la observación y el principio bioniano de "sin memoria y sin deseo".

 

Curs-taller sobre reproducció assistida: aspectes emocionals en joc.

Curs-taller sobre reproducció assistida: aspectes emocionals en joc.


Les parelles que acudeixen a les tècniques de reproducció assistida solen passar per processos de gran intensitat emocional, posant en joc aspectes de la seva pròpia subjectivitat fins llavors desconeguts per ells mateixos. A través de materials clínics podrem donar significat a alguns d'aquests aspectes intrapsíquics i intersubjectius.

 

Curso-taller sobre reproducción asistida: aspectos emocionales en juego.

Curso-taller sobre reproducción asistida: aspectos emocionales en juego.


Las parejas que acuden a las técnicas de reproducción asistida  suelen pasar por procesos de gran intensidad emocional, poniendo en juego aspectos de su propia subjetividad hasta entonces desconocidos para ellos mismos. A través de materiales clínicos podremos dar significado a algunos de estos aspectos intrapsíquicos e intersubjetivos.

 

El treball amb somnis en psicoanàlisi i psicoteràpia. Teoría, tècnica i clínica

El treball amb somnis en psicoanàlisi i psicoteràpia. Teoría, tècnica i clínica


Recorrerem els autors principals i a les seves respectives conceptualitzacions sobre el treball amb somnis, il·lustrat amb exemples clínica publicats i altres sorgits de la collita del docent, orientant-nos cap a una millor utilització dels somnis en la clínica.

 

El trabajo con sueños en psicoanálisis y psicoterapia. Teoría, técnica y clínica.

El trabajo con sueños en psicoanálisis y psicoterapia. Teoría, técnica y clínica.


Recorreremos los autores principales y sus respectivas conceptualizaciones sobre el trabajo con sueños.  Ilustraremos con ejemplos clínicos orientándonos hacia un mejor empleo de los sueños en la clínica.

 

Els fonaments de la vida psíquica i els seus avatars en l’obra d’André Green i Françoise Dolto

Els fonaments de la vida psíquica i els seus avatars en l’obra d’André Green i Françoise Dolto


La mirada profunda d’aquests dos grans autors, A. Green i F. Dolto, posa la seva lent en la complexitat teòrica i clínica que suposa el naixement de la vida psíquica. L’un i l’altre aborden amb diferents accents que s’enriqueixen mútuament, la trobada primera entre la pulsió i l’objecte constituent, els moments i processos en la construcció del psiquisme i també les dificultats generadores d’efectes patològics.

 

Los fundamentos de la vida psíquica y sus avatares en la obra de André Green y Françoise Dolto

Los fundamentos de la vida psíquica y sus avatares en la obra de André Green y Françoise Dolto


La mirada profunda de estos dos grandes autores, A. Green y F. Dolto, pone su lente en la complejidad teórica y clínica que supone el nacimiento de la vida psíquica. Uno y otro abordan con diferentes acentos que se enriquecen mutuamente, el encuentro primero entre la pulsión y el objeto constituyente, los momentos y procesos en la construcción del psiquismo y también las dificultades generadoras de efectos patológicos.

 

Seminari de lectura teòrico-clínic de l'obra de Freud. Primer nivell

Seminari de lectura teòrico-clínic de l'obra de Freud. Primer nivell


Seminari intensiu per a professionals residents fora de Barcelona.

 

Per a un coneixement profund de la teoria psicoanalítica és imprescindible la lectura sistemàtica i l’estudi de l’obra de Sigmund Freud. En els seus primers escrits es comencen a reflectir els descobriments que gradualment donaran lloc a l’articulació dels conceptes bàsics de la psicoanàlisi en dues de les seves grans variants:

- La teoria Psicoanalítica
- L’anàlisi de casos clínics