• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Idiomas

Els orígens del pensament i la seva relació amb la funció materna des de la perspectiva de W. Bion

Els orígens del pensament i la seva relació amb la funció materna des de la perspectiva de W. Bion


Els trastorns del pensament no es limiten a la patologia sinó que es poden reconèixer en la manera de funcionar de les persones en diferents moments de la seva vida.

Bion va comprendre que pensar és quelcom que ha de ser après i desenvolupat.

En aquest curs tractarem les idees fonamentals de Bion en relació a la construcció i funcionament de la ment, la importància de l’observació i el principi bionià de “sense memòria i sense desig”.

 

 Temes generals del curs

  • Origen i naturalesa del pensar.
  • La Funció de reverie i la Identificació Projectiva comunicativa.
  • El continent i contingut. Funció Alpha.
  • El pensament com a vincle humà. Amor, Odi i Coneixement. 
  • L. H. i K
  • L'experiència emocional i el pensament.
  • El naixement del sentiment de confiança.
  • L'inici de la imaginació.
  • Aprenentatge i creixement. Categories de l'aprendre.
  • La funció del pare en el desenvolupament primari.

 

Els temes seran exemplificats amb vinyetes clíniques.

 

Docent: Perla Ducach
Data d'inici: dissabte, 12 de gener del 2019
Dates: 12/01, 09/02, 09/03, 13/04 i 11/05 de 2019
Horari: dissabtes de 10:30 a 13:30 h.
Import: 225 euros. Es pot abonar en dos pagaments, un al principi del curs i el segon a l'abril.
Informació: perladu@hotmail.com o 932 171 099 – 651 498 813

 

 

 

 

 

 

Sábado, Mayo 11, 2019