• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

De l'angoixa i altres afectes

01 gener 2007

Recull dels treballs presentats en les VI Jornades d'Intercanvi en Psicoanàlisi (2007)

Són els afectes estats d'ànim inanalitzables que s'oposen a la raó? Poden ser el gresol de la construcció del psiquisme? ¿Es tracta de la càrrega inherent a la representació o poden els afectes mateixos tenir l'estatus de la representació? Tenen entitat pròpia o han d'habitar el verb? Aquestes i moltes altres preguntes van trobar lloc per ser debatudes en el si de les VI Jornades d'Intercanvi en Psicoanàlisi les ponències van ser recollides en un llibre al qual pertanyen els articles que es troben a continuació.