• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

×

Missatge d'avís

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Els fonaments de la vida psíquica i els seus avatars en l’obra d’André Green i Françoise Dolto

Els fonaments de la vida psíquica i els seus avatars en l’obra d’André Green i Françoise Dolto


La mirada profunda d’aquests dos grans autors, A. Green i F. Dolto, posa la seva lent en la complexitat teòrica i clínica que suposa el naixement de la vida psíquica. L’un i l’altre aborden amb diferents accents que s’enriqueixen mútuament, la trobada primera entre la pulsió i l’objecte constituent, els moments i processos en la construcció del psiquisme i també les dificultats generadores d’efectes patològics.

 

Los fundamentos de la vida psíquica y sus avatares en la obra de André Green y Françoise Dolto

Los fundamentos de la vida psíquica y sus avatares en la obra de André Green y Françoise Dolto


La mirada profunda de estos dos grandes autores, A. Green y F. Dolto, pone su lente en la complejidad teórica y clínica que supone el nacimiento de la vida psíquica. Uno y otro abordan con diferentes acentos que se enriquecen mutuamente, el encuentro primero entre la pulsión y el objeto constituyente, los momentos y procesos en la construcción del psiquismo y también las dificultades generadoras de efectos patológicos.

 

Seminari de lectura teòrico-clínic de l'obra de Freud. Primer nivell

Seminari de lectura teòrico-clínic de l'obra de Freud. Primer nivell


Seminari intensiu per a professionals residents fora de Barcelona.

 

Per a un coneixement profund de la teoria psicoanalítica és imprescindible la lectura sistemàtica i l’estudi de l’obra de Sigmund Freud. En els seus primers escrits es comencen a reflectir els descobriments que gradualment donaran lloc a l’articulació dels conceptes bàsics de la psicoanàlisi en dues de les seves grans variants:

- La teoria Psicoanalítica
- L’anàlisi de casos clínics

 

Seminario de lectura teórico-clínico de la obra de Freud. Primer nivel

Seminario de lectura teórico-clínico de la obra de Freud. Primer nivel


Seminario intensivo para profesionales residentes fuera de Barcelona.

 

Para un conocimiento profundo de la teoría psicoanalítica es imprescindible la lectura sistemática y el estudio de la obra de Sigmund Freud. En sus primeros escritos se comienzan a reflejar los descubrimientos que paulatinamente darán lugar a la articulación de los conceptos básicos del Psicoanálisis en dos de sus grandes vertientes:

–La teoría Psicoanalítica
–El análisis de casos clínicos

Seminari de lectura "Freud Clínic II"

Seminari de lectura "Freud Clínic II"


Seminari de lectura dels textos de Sigmund Freud en el qual, a part de revisar alguns articles teòrics imprescindibles per a la correcta comprensió del material clínic, es centrarà l’atenció en els famosos historials “L’home i les rates” i “L’home dels llops”.

 

Docent: Luis Sales

Freqüència: Setmanal

Duració aproximada del seminari: Any i mig

Horari: Dimecres de 20.00 a 21.15 h.

Inici: 3 de maig del 2017

Preu: 60 euros al mes

Lloc: Avda. Xile, 38, 11º, 4ª

Informació: 934484070

Seminario de lectura "Freud Clínico II"

Seminario de lectura "Freud Clínico II"


Seminario de lectura de los textos de Sigmund Freud en el que, aparte de revisar algunos artículos teóricos imprescindibles para la correcta comprensión del material clínico, se centrará la atención en los famosos historiales “El Hombre de las Ratas” y “El hombre de los Lobos”.

 

Docente: Luis Sales

Frecuencia: Semanal

Duración aproximada del seminario: Año y medio

Horario: Miércoles de 20.00 a 21.15 horas.

Inicio: 3 de Mayo de 2017

Precio: 60 euros al mes

Lugar: Avda. Xile, 38, 11º, 4ª

Identificacions, teoria i clínica II

Identificacions, teoria i clínica II


El jo es constitueix per un procés d’identificació. A partir de la primera identificació, que serveix de cimentació, es va agregant una altra sèrie d’identificacions que continuen la construcció i desenvolupament del subjecte.

Però aquest procés no sempre és beneficiós per a l’individu. Les diferents identificacions i la seva integració en el conglomerat de l’aparell psíquic, també poden resultar perjudicials, efecte que només és apreciable en la clínica.

 

Identificaciones, teoría y clínica II

Identificaciones, teoría y clínica II


El yo se constituye por un proceso de identificación. A partir de la primera identificación, que sirve de cimentación, se van agregando otra serie de identificaciones que continúan la construcción y desarrollo del sujeto.

Pero este proceso no siempre es beneficioso para el individuo. Las diferentes identificaciones y su integración en el conglomerado del aparato psíquico, también pueden resultar perjudiciales, efecto este que solo es apreciable en la clínica.

 

Temario

 

Inscripción de pago curso

Espanyol
Datos del curso
A rellenar por el docente
Datos del alumno
A rellenar por el alumno
Método de pago
  • Pago bancario : BBVA
  • Número de cuenta : IBAN: ES47 0182 1016 5102 0000 1748 (BBVA)

Para validar esta inscripción, hace falta:

  • llenar este formulario
  • hacer el pago bancario (debe constar el "Título del curso" y "Apellidos del inscrito")
  • entregar este formulario junto al justificante de pago al docente del curso