• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

Treball de dol i depressió. Clínica psicoanalítica.

Treball de dol i depressió. Clínica psicoanalítica.


En el curs treballarem la diversitat dels processos del dol i dels trastorns depressius. Definirem i diferenciarem les modalitats de dols, els que tenen funcions estructurants de la subjectivitat i els que apareixen en les diferents patologies psíquiques. Abordarem les diferències entre estats depressius i la clínica de la depressió.

 

Programa

  • Perspectiva psicoanalítica de la constitució de la subjectivitat.

Pulsió, narcisisme i relacions objectals.

Edip. Conflictes entre el Jo/Jo Ideal/SuperJo. L’angoixa.

  • Dol

Dols estructurants: infància i adolescència. Dols i etapes de la vida.
El dol com a procès elaboratiu. Dolor i dol. Culpa i ambivalència.
Tipus de dol. L’absència de dol. Dols transgeneracionals.
Els dols a les diferents estructures psicopatològiques. Dols i somnis.
Treball terapèutic i dol.

  • Depressió.

La depressió: un estat afectiu de múltiples significacions.
Depressió i crisis vitals
Les depressions en els diferents quadres psicopatològics: neurosi, psicosi, organitzacions frontereres, trastorns psicosomàtics i estats de buit.
Tractament de les depressions.

 

L’exposició teòrica dels temes anirà acompanyada de vinyetes clíniques. Curs dirigit a: Psicòlegs, Psicoterapèutes, Psiquiatres, Metges de família, Treballadors socials i altres professionals de la Salut.

 

Docents: Magda Blanch, Octavio García, Mª José García, Antonio Soler
Data d’inici: 11 de novembre del 2017
Dates: 11/11, 16/12 de 2017. 13/01, 10/02, 10/03, 7/04, 12/05 i 02/06 de 2018.
Durada: 28 hores
Horari: dissabtes de 10 a 13,30 h
Import: 425 euros. Es pot abonar en dues quotes, la primera a principi del curs
i la segona al gener de 2018.
Informació al telèfon: 934 15 19 99
Informació al correu electrònic: mjgarcigo@gmail.com i gradiva@gradivabarcelona.org

 

Dissabte, juny 2, 2018

Altres cursos oberts