• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

Taller: Els laberints adolescents d'ahir i d'avui

Taller: Els laberints adolescents d'ahir i d'avui


Laberints com a metàfora del recorregut adolescent des de la pubertat a l’adultesa, trànsit complex i fonamental en el qual es reorganitzen les etapes anteriors i es juguen experiències determinants per al futur. Temps d’emergència de nous conflictes, desitjos i ideals, que fan dels adolescents persones molt vulnerables. Alguns adolescents recorren aquest camí de frontera amb un bagatge de potencialitats creatives, que promouran noves formes de vida; altres, en canvi, desconcertats es perdran en els seus laberints interiors.

DIRIGIT A: Professionals de diversos àmbits interessats en el tema de l’adolescència.

TEMES A TRACTAR: reorganització subjectiva, eclosió de la sexualitat, confrontació generacional.

METODOLOGIA: després d’una breu introducció als temes, es visionaran trossos de sèries sobre adolescents per la seva discussió posterior.

Dirigit per: Magda Blanch, Mª José García i Mariona Solé
Durada: 12 hores
Inici: 3 octubre 2015
Dates: 3 d’octubre, 7 de novembre i 12 de desembre de 2015
Import del curs: 50 €
Horari: Dissabtes de 10.00 a 14,00 hores
Lloc: Seu de Gradiva, carrer Vallinara 58, baixos. Barcelona.
Informació: mdablanch@gmail.com, mjgarcigo@gmail.com i marionasolesu@gmail.com

Dissabte, desembre 12, 2015

Altres cursos oberts