• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

El treball amb els pares a la clínica infantil

El treball amb els pares a la clínica infantil


Què vol dir ser pares en la societat actual?, quin lloc els donem en el tractament del seu fill/a?, quina és la nostra funció en el treball que realitzem amb ells?

Consultar per un fill/a implica un reconeixement, per part dels pares, d'alguna mena de conflicte. Acollir-los i escoltar-los pot permetre que se sentin amb la confiança de desplegar les seves angoixes, els conflictes en la relació del fill/a, parlar d'aspectes de la seva història i de la mena d'estructura familiar en la qual conviuen. Tot això ens permetrà entendre, en bona part, la simptomatologia del nen/pel qual consulten i treballar amb ells els "nusos psíquics" compromesos en la conflitiva, per a afavorir el creixement subjectiu del fill/a. En cada classe articularem les aportacions teòriques amb el debat sobre diverses entrevistes amb pares.

Programa

Què vol dir ser pares?:

 • Filiació. Funció materna, funció paterna.
  •  Història personal dels pares. El transgeneracional en la simptomatologia del fill/a.
  • Anàlisi de les diferents estructures familiars.
  •  Models actuals de maternitat i paternitat.
 • Recursos tècnics:
  • Primeres entrevistes.
  • Entrevista de devolució diagnòstica.
  • Diferents modalitats d'entrevistes.
 • El secret professional: què i com transmetem als pares la conflictiva interna del nen/a i en la relació amb ells.
 • Relació transferencial-*contratransferencial amb els pares. Funció del terapeuta.

Docent: Magda Blanch
Fecha inici: dissabte, 15 de febrer de 2020
Dates: 15/02, 21/03, 18/04 i 16/05 de 2020
Horari: dissabtes, de 10:00 a 13:30 h
Lloc: seu de GRADIVA. Carrer Vallirana, 58, Barcelona
Preu: 210 €. Es pot abonar en dos pagaments, un a l'inici i l'altre al maig.
Informació: 618 583 232 - mdablanch@gmail.com

Dissabte, maig 16, 2020