• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

El què i el com del psicodiagnòstic en nens i adolescents

El què i el com del psicodiagnòstic en nens i adolescents


Les Tècniques Projectives

1 – Visió panoràmica de les Tècniques Projectives:

 • Selecció de la bateria de proves per a l'examen de nens i adolescents que serveixin per conèixer i descriure aspectes del món interior dels mateixos que permeten accedir a una aproximació diagnòstica de la personalitat.
 • Aquestes tècniques engloben aspectes més amplis com el tipus de vincles que el subjecte estableix amb els altres i els seus models de conducta.

2 – El valor del psicodiagnòstic i les seves limitacions.

3 – La noció de projecció en aquest àmbit.

 

Els Tests Projectius Gràfics

Els tests projectius gràfics, tot i la seva aparent senzillesa, ocupen un lloc important per la seva gran complexitat a l'hora d'interpretar el contingut latent.

Es tracta de reproduir una imatge interna, ja que el nen dibuixa allò que està dins seu.

Estudiarem les proves següents:

 • H. T. P. (casa, arbre i persona)
 • Dibuix lliure
 • Dibuix de la família
 • Test de l'animal (bestiari)
 • Test de la figura humana (Machover)
 • Test de les Meves mans
 • Faules de Duss

L'hora del joc diagnòstica.

Test Gestàltic Visomotor de L. Bender. (l'aspecte projectiu de la prova).

 

Els temes s'il·lustraran amb vinyetes clíniques.

S'intentarà abordar un diagnòstic, pronòstic i les estratègies terapèutiques adequades a cada cas.

 

Les relacions objectables a través dels relats

 • Test de Phillipson - Adolescents

 • C.A.T. - Nens

 

Aproximació a aquestes 2 proves projectives

Protocol d'administració, correcció i interpretació. Ansietats i defenses. Aproximació diagnòstica

 

Test de Rorschach

El Rorschach, de la percepció a la cognició i la relació

Administració del test. Codificació.  Resum estructural

Interpretació del Rorschach

Indicadors psicopatològics. Elements diagnòstics

Es treballarà amb protocols i vinyetes clíniques

 

 

 

Docents: Blanca Granada i Perla Ducach

Data d'inici: 26 de gener del 2019

Dates: 26/01, 23/02, 23/03, 27/04, 25/05 i 22/6 del 2019

Horari: dissabtes de 10:30 a 13:30 h.

Lloc: seu de Gradiva. Carrer Vallirana, 58 baixos

Import del curs: 270 €.

El curs es pot abonar en 2 quotes; al gener i al juny del 2019

Informació: 610013236  -  606425448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissabte, juny 22, 2019