• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

Dificultats emocionals de l'aprenentatge

Dificultats emocionals de l'aprenentatge


El veritable aprenentatge és sempre un plaer.
El nen a través de les seves capacitats, de les seves estructures de pensament i de la seva experiència, ordenarà la realitat. El desig d’aprendre està impulsat per les emocions. Aquest desig de vegades no existeix i de vegades pot estar atrapat per una conflictiva inconscient.
Com despertar el desig d’aprendre en el nen?
Pot gaudir dels seus descobriments?
Com entendre que, de vegades, “no aprendre” és un símptoma?
Com resoldre la conflictiva inconscient que ocasiona el símptoma i està obturant la possibilitat d’aprendre?
El marc teòric d’aquest curs estarà basat en les idees de FREUD, BION I PIAGET.

 

PROGRAMA.
1. Escola i aprenentatge en el moment actual.
– Punt de vista sociohistòric del fracàs escolar
– La funció de l’escola.
– Canvi d’ideals i valors.
– Informació versus coneixement.

2. Consideracions sobre l’aprenentatge.
– Subjecte i objecte del coneixement.
– El vincle.

3. El subjecte que aprèn.
– Com juga el cos en el procés d’aprenentatge?
– La construcció del pensament segons Piaget
– L’afectivitat i el desig d’aprendre en la teoria Freudiana

4. El desig de conèixer i les emocions.
– El naixement del pensament segons Bion
– La curiositat i la recerca de coneixement.
– La pulsió escòpica i l’instint epistemofílic.
– Les teories sexuals infantils.
– El període de la latència
– Formacions reactives. Transformació en el contrari. Sublimació.

5. Categories del fet d’aprendre:
– Aprendre de l’experiència.
– Aprendre per identificació projectiva.
– Aprendre per submissió.

6. Problemes emocionals de l’aprenentatge:
– Desinterès
– Inhibició i símptoma

7. Demandes d’intervenció habituals de l’escola:
– Dislèxia
– Temors i fòbies escolars
– Depressió infantil
– Inhibició de la curiositat
– Pseudo-retard mental
– Problemes de conducta – Hiperactivitat

8. Procés diagnòstic i estratègies terapèutiques
– Diagnòstic psicopedagògic clínic
– Entrevista a pares.
– Proves instrumentals.
– Proves projectives.
– Devolució al nen, als pares i a l’escola.

 

Docents: Perla Ducach i Joana Hernández
Data d’inici: 9 de març del 2019
Dates: 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 14/9 y 12/10 de 2019
Horari: dissabtes de 10,30 a 13,30 h
Import: 220 €. Es pot abonar en dues quotes, la primera a principi de curs i la segona al juny.
Informació: 932 171 099 i 651 498 813 / perladu@hotmail.com

 

 

 

Dissabte, octubre 12, 2019

Altres cursos oberts