• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

Conceptes de psicoanàlisi contemporani

Conceptes de psicoanàlisi contemporani


Escriu Pontalis que un concepte analític és un instrument mental que permet captar allò que no és visible, designar el que, d'una altra forma, quedaria ignorat o desconegut. En aquest primer seminari de Conceptes de Psicoanàlisi Contemporani, que es desenvoluparà en quatre sessions, ens proposem abordar-los des del costat de l'analista, des de la seva pràctica i la seva tècnica.

 

1. Presència. Les dificultats en la capacitat de representació han obligat a repensar la posició de l'analista, a com es col·loca enfront del pacient. Ens ocuparem detalladament del concepte de «objecte transformacional» (C. Bollas), però també d'uns altres com a transferència de base (C. Parat), funció materna (P. Marty) i «presència sensible» (J. Press), així com de l'analista com a mèdium mal·leable (M. Milner, R. Roussillon).

 

2. La segona sessió del seminari estarà dedicada íntegrament a discutir la posició de Fred Busch qui argüeix en favor de la comprensió del procés enfront de la comprensió del contingut en el camí de construcció d'una ment psicoanalítica.

 

3. En aquesta tercera sessió parlarem de com es veu avui l'associació lliure (C. Bollas) i d'algunes peculiaritats de l'enunciació en sessió: paraula associativa enfront de paraula compulsiva (L. Danon-*Boileau), acting en l'enunciació (agir de parole) (J-L Donnet) i efecte adverbi (J-L Baldacci).

 

4. Finalitzarem el nostre treball abordant alguns temes de transferència i interpretació. Parlarem del concepte de «escolta de l'escolta» (H. Faimberg), d'interpretacions en la transferència, de transferència i de la transferència i també de transferència del negatiu enfront de transferència negativa.

 

 

Dates: 17/10, 14/11, 19/12 de 2020, 16/01 y 20/02 de 2021

Requisits: mínim 5 participans, màxim 12

 

 

 

 

 

 

 

Dissabte, febrer 20, 2021

Altres cursos oberts