• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

"Veritat i realitat: Entre convicció i creença" Christian Delourmel, conferència 14 juny 2013.